Recykling katalizatorów

Recykling katalizatorów

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Platinum to skup, ale również recykling katalizatorów. Ich przerabianie jest możliwe dzięki odpowiedniemu parkowi maszynowemu oraz specjalistycznym i dobrze wyposażonym laboratorium. Mamy niezbędne urządzenia, a przy tym posiadamy konieczne do przeprowadzania takich procesów zezwolenia i certyfikaty.

Sam recykling katalizatorów jest pożądany nie tylko ze względów ekologicznych, ale również i ekonomicznych. Warto sobie uświadomić, że uzyskanie zaledwie 1 kg platyny to konieczność wydobycia aż 150 ton rudy z głębokości co najmniej kilometra. Następnie jest ona poddawana mieleniu czy sortowaniu, aż w końcu drobiona metodą pirometalurgiczną lub hydrometalurgiczną. Proces przeróbki złóż platynowych i wytworzenia platyny jest więc czasochłonny i kosztowny, a przy tym szkodzi środowisku. Co ważne, platynę pozyskiwać można też ze zużytych katalizatorów. Recykling pozwala uzyskać 1 kg platyny z dwóch ton starych i bezużytecznych katalizatorów.

Proces technologiczny przetwarzania katalizatorów przebiega następująco. Po dostarczeniu katalizatorów następuje rozcięcie metalowej obudowy przy użyciu nożyc hydraulicznych i oddzielenie obudowy metalowej od bloków ceramicznych zawierającej metale szlachetne, następnie następuje zmielenie i wymieszanie ceramiki w młynie kulowym .Po zmieleniu pobierana jest próbka monolitu która jest odpowiednio przygotowana do przeprowadzenia analizy spektrometrycznej (XRF) na zawartość metali szlachetnych(pt.pd.rh). Na podstawie analizy i w oparciu o aktualne ceny metali i walut na giełdzie ustalana jest wartość monolitu. Monolit jest przesyłany do rafinacji do hut.